Dezynfekcja lampy UV - Informacje - Delta Pomorze

delta.pomorze.pl
Witamy na:
Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty


Naświetlenie wody światłem ultrafioletowym (dezynfekcja przy pomocy lampy UV) jest metodą sterylizacji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody, oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekującego.
Każde urządzenie UV składa się z komory naświetlania i lamp UV (promienników), zamontowanych  

w  jej wnętrzu. W urządzeniu woda przepływa wzdłuż lamp UV.  Lampa może być jedna, lecz może
ich być kilkanaście w pojedynczej komorze. Moc pojedynczej lampy niskociśnieniowej wynosi od 20
do 120 W.  Żywotność żarników wynosi około 8000 godzin, czyli 1 rok.  Lampy te stosuje się do  dezynfekcji  wody o przepływach od 0,1 do 90 m3/h. Konstrukcja lampy zapewnia odpowiednią grubość warstwy cieczy poddawanej dezynfekcji, co zapewnia optymalne i skuteczne przenikanie promieni UV.Dezynfekcja przy pomocy lampy UVProces dezynfekcji przebiega w sposób ciągły.
W przypadku dezynfekcji za pomocą lamp UV istotne jest aby dezynfekowana ciecz była klarowna,

co w niektórych przypadkach oznacza potrzebę jej wcześniejszego oczyszczenia mechanicznego.


Dozowanie podchlorynu sodu jest metodą wykorzystywaną przy większych sieciach wodociągowych, często równolegle z naświetleniem promieniami UV.  Podchloryn sodu zabezpiecza wodę płynącą
w rurociągu przez dłuższy czas i zapobiega tzw. wtórnemu skażeniu.
Dezynfekant wprowadzany jest do rurociągu przy pomocy dawkownika - chloratora. Najskuteczniej

i najprecyzyjniej funkcjonuje układ do dezynfekcji złożony z chloratora (dawkownika), oraz wodomierza impulsowego. Przy takim zestawieniu można dość precyzyjnie określić jaka będzie stale dawka wolnego chloru w wodzie uzdatnionej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego